• Lukas postete ein Update vor 1 Jahr, 5 Monaten

    W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym,jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział zawarciu umowy na jego rachunek.