• Lukas postete ein Update vor 7 Monaten, 1 Woche

    Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób z dziećmi wynosi 24,91 euro miesięcznie, a dla osób bezdzietnych 28,11 euro miesięcznie. Jeżeli 30-latek zdecyduje się na ubezpieczenie bezterminowe, na wysokość jego składki będzie miało wpływ nie tylko ryzyko śmierci w danym momencie, ale również za 20,30,forty lat i składka będzie wyższa.