• Lukas postete ein Update vor 7 Monaten, 1 Woche

    Tak więc ubezpieczenie ma za zadanie chronić nas przed skutkami (w tym także finansowymi) zdarzeń takich jak na przykład: uderzenie pioruna, pożar, implozja, eksplozja, atak terrorystyczny, upadek statku powietrznego, wiatr, deszcz, powódź, grad, trzęsienie ziemi, tąpnięcia ziemi, lawina, zlanie i wiele innych okoliczności.