• Lukas postete ein Update vor 1 Jahr, 5 Monaten

    Ubezpieczyciel szacuję wartość szkody i na tej podstawie wypłaca odszkodowanie. Ochroną objęte są najczęściej wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. W przypadku ubezpieczenia mieszkania i domu można i powinno się ubezpieczyć także od kradzieży (z włamaniem lub rozbojem).